WJEC Distance, Speed and Acceleration

Mae hwn yn faes mawr a phwysig o TGAU ffiseg. Mae'n egluro sut mae'r byd y gallwn ei weld o'n cwmpas yn gweithio trwy ymchwilio i symudiad.

Choose your topic:

Coronavirus COVID-19 updates and daily lessons

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram