WJEC Kinetic Theory

Mae theori cinetig yn defnyddio'r ffordd y mae gronynnau nwy unigol yn ymddwyn i ddisgrifio ymddygiad cyffredinol y nwy.

Choose your topic:

Coronavirus COVID-19 updates and daily lessons

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram