WJEC Making use of Energy

Mae deall ynni yn allweddol ar gyfer TGAU. Mae'n caniatáu inni egluro beth sy'n digwydd yn y byd o'n cwmpas.

Choose your topic: