top of page

WJEC Nuclear Decay and Nuclear Energy

Mae llawer iawn o egni yn cael ei storio y tu mewn i'r niwclews. Os ydym yn ofalus gallwn reoli hyn er mwyn caniatáu inni gynhyrchu llawer iawn o drydan.

Choose your topic:

bottom of page