WJEC Newton's Laws

O'ch gwaith ar rymoedd rydych chi wedyn yn edrych ar dair deddf Newton a sut y gellir eu cymhwyso i bob math o wrthrychau - yn enwedig y rhai sy'n symud ar gyflymder cyson.

Choose your topic:

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram