WJEC Newton's Laws

O'ch gwaith ar rymoedd rydych chi wedyn yn edrych ar dair deddf Newton a sut y gellir eu cymhwyso i bob math o wrthrychau - yn enwedig y rhai sy'n symud ar gyflymder cyson.

Choose your topic:

Coronavirus COVID-19 updates and daily lessons

Follow me!

  • YouTube
  • Instagram
  • Twitter